Група ЛЪВЧЕТА

Група ЛЪВЧЕТА

7Група Лъвчета

Група ЛЪВЧЕТА е съставена от 28 деца – 17 момичета и 11 момчета, родени през 2014 г. Тук се провежда качествено възпитание, обучение и социализиране.

Екипът на групата е сформиран от опитните педагози:

  • г-жа  Антоанета Иванова – учител;
  • г-жа  Дияна Бонева – учител;
  • г-жа Росица Георгиева – помощник-възпитател.

Основните принципи на организация на педагогическия процес в  групата са следните:

  • Педагогическото взаимодействие в групата е насочено към придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за утвърждаване на доброжелателно и самоуверено поведение при общуване с връстници и възрастни.
  • Детето се развива само в интеграцията – дете-възрастен.
  • Включване на „различното“ дете в живота на групата чрез подкрепа и уважение от детския педагог, останалите деца и техните родители.
  • Уважение към различни етноси и култури.

За контакти с група „Лъвчета“: 0878 576 983