Група ЛЪВЧЕТА

Група ЛЪВЧЕТА

7Група Лъвчета

Да бъдеш учител, това не е просто професия,  а призвание. Тя ежедневно дава възможност за изява и развитие, което я прави специфична и интересна.

Всеки ден ние:

  • г-жа  Антоанета Иванова – старши учител;
  • г-жа  Диана Бонева – учител;
  • г-жа Ани Стоянова – помощник-възпитател

се срещаме с прекрасните детски очички на 16 момчета и 12 момичета, набор 2018 г.

Нашата философия е, че преподаването е призвание, мисия и голяма отговорност. В процеса на обучение се стремим да запазваме и развиваме детския творчески порив, така че всяко дете да живее пълноценно и да придобива различни знания и умения.

Вземаме под внимание необходимостта от изграждане у децата на „преносими умения“, които са ключът към успешна реализация на личността, а именно: умения за креативност, критично мислене, инициативност, за решаване на проблеми, за вземане на решения и др.

За контакти с група „Лъвчета“: 0878 576 983