Група СМЕХОРАНИ

Група Смехорани

„…Смехоранче по пътя вървяло,
кошница, пълна с усмивки, видяло
мигом започнало то да се смее
в смях се заливали всички край него.
Чудни усмивки навред полетели
и всички по трички си взели,
в приятелски игри ги вплели,
а с вълшебните приказки онемели…

Ръка за ръка с малките СМЕХОРАНИ, поели пътя на същинското детство, вървим:

  • г-жа Мариета Илчева – старши учител;
  • г-жа Десислава Енева – учител;
  • Марияна Илиева – помощник-възпитател.

Нашият екип през есента на 2020 г. посрещна 14 чаровни момичета и 17 весели момчета. Тези усмихнати деца са слънцето, което огрява и топли живота ни.

Главната цел, която следваме в обсипаната с нови и все нови неща предучилищна възраст е цялостно развитие на детето и създаване на условия за изява на индивидуалния му потенциал с постигане на емоционално благополучие. Подкрепяме думите на Сухомлински и вярваме, че

„Духовният живот на детето е пълноценен само тогава, когато то живее в света на игрите, приказките, музиката, фантазията, творчеството. Без този свят то е изсъхнало цвете.“

В група СМЕХОРАНИ отглеждаме децата  с любов, галим ги с търпение, поливаме ги с ярките лъчи на знанието, отпиваме по капка от тяхната искреност и вървим по пътя на живота с гордост и отговорност.

За контакти с група „Смехорани“: 0877 64 00 32