август

24авг.2017

Уважаеми родители,

От 4 септември 2017 г. ДГ № 3 „Ян Бибиян“ ще работи с пълен капацитет от пет групи. Всяка възрастова група ще е в своята зала. Децата от първите групи ще се приемат от 15 септември 2017 г. по графика, който е публикуван в страница „За родители“.

24авг.2017

ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ДГ №3 „ЯН БИБИЯН”, РОДЕНИ 2014 ГОДИНА
1. До 05.09.2017 г. родителите потвърждават датата на постъпване на детето в детската градина.
2. Приемът на децата ще се осъществява от директора и медицинския специалист във фоайето на ет.1 в централната сграда от 7,00 часа до 8,15 часа по съобразения с желанията и възможностите на родителите график.

Графикът може да проследите на: https://yanbibiyan-stz.com/dokumenti-roditeli/

 

24авг.2017

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

         На 12.09.2017 г. /вторник/ от 17,00 ч. във физкултурния салон на ДГ №3 „Ян Бибиян” ше се проведе ОБЩА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА с родителите на децата, родени през 2014 г., които предстои да постъпят в първите групи на детската градина. Родителската среща ще протече със следния дневен ред:

  1. Представяне на педагогическите екипи и помощник-възпитателите на ПЪРВА и ПЪРВА „А” възрастови групи.
  2. Запознаване с Правилник за дейността на ДГ №3 „Ян Бибиян” – Стара Загора през учебната 2017/2018 година.
  3. Организационни въпроси по възрастови групи.