януари

23ян.2018

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

       Във връзка с обявената от РЗИ грипна епидемия за област Стара Загора и прекратяване на учебните занятия за периода 24 – 26 януари 2018 г. Ви информирам:

  1. Децата от задължителните ТРЕТА и ЧЕТВЪРТА групи могат да ползват дните от обявената ваканция. Дните от тази ваканция НЕ се приспадат от полагащите им се 10 дни по семейни причини.
  2. При увеличаване на заболеваемостта при децата и персонала детската градина ще премине в режим на дежурни групи.

         Разчитам на Вашата отговорност детската градина да се посещава само от ЗДРАВИ ДЕЦА.

Андреана Танева

Писмо от РЗИ – гр. Стара Загора