август

30авг.2018

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

         На 13.09.2018 г. /четвъртък/ от 17,00 ч. в зала 5 в централна сграда   на ДГ №3 „Ян Бибиян” ще се проведе РОДИТЕЛСКА СРЕЩА с родителите на децата, родени през 2015 г., които предстои да постъпят в първа група на детската градина. Родителската среща ще протече със следния дневен ред:

  1. Представяне на педагогическия екип и помощник-възпитателите на ПЪРВА възрастова група.
  2. Запознаване с Правилник за дейността на ДГ №3 „Ян Бибиян” – Стара Загора през учебната 2018/2019 година.
  3. Запознаване с Правилник за пропускателен режим на ДГ №3 „Ян Бибиян” – Стара Загора през учебната 2018/2019 година.
  4. Организационни въпроси по възрастови групи.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

                  График за постъпване на децата, родени 2015 г.

Андреана Танева

Директор на ДГ №3 „Ян Бибиян” Стара Загора