юни

7юни2019

След проведена процедура за избор на заявител по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, комисията на ДГ № 3 „Ян Бибиян“ разгледа постъпилите предложения и избра заявител. Избраните заявители може да видите от заповедта на директора на следния линк:

https://yanbibiyan-stz.com/wp-content/uploads/2019/06/zapoved-za-zayavitel.pdf