19

Уважаеми родители на децата родени през 2017 г.,

Поканваме Ви от 20. 05. 2020 г. до 22. 05. 2020 г. в часовете от 10,00 ч. до 14.00 ч. да посетите ДГ №3 „Ян Бибиян“ и да попълните документите за прием в детската градина.

Моля, стриктно да спазвате указаните мерки за безопасност!

  1. Носете задължително маска.
  2. Носете задължително ръкавици.
  3. Носете собствен химикал.
  4. Бъдете на разстояние 2 метра един от друг.

При слънчево време подаването на документите ще се осъществява на двора на детската градина, а при дъждовно – в централна сграда на първи етаж.

За справка на нужните документи: https://yanbibiyan-stz.com/dokumenti-roditeli/.

ОЧАКВАМЕ ВИ!