03

3мар.2021

ДГ №3 „Ян Бибиян“ Ви честити Националния празник 3 март!

Нека го посрещнем достойно и да предадем на потомците си

свещения завет да пазят СВОБОДАТА

като най-висша ценност!