Безопасно движение по пътищата

По повод Световения ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия в ДГ № 3 „Ян Бибиян“ си припомнихме правилата за безопасно движение по пътищата.