Безопасност на движението по пътищата

ПРАВИЛАТА ПРЕГОВОРИ – БЕЗОПАСНО ПРЕМИНИ

На 18. 11. 2016 г. децата от подготвителните групи бяха участници в организационна форма по Безопасност на движение по пътищата. Чрез състезателни игри и загадки показаха знанията и опита си за безопасно движение по улиците и готовността си да участват в уличното движение. Демонстрираха, чрез игри, уменията си да карат тротинетки, съобразно с правилата и да назовават определените места за игра – организираните детски площадки. Играта с пътните знаци показа, че децата знаят и разбират значението им.

Така в ДГ № 3 „Ян Бибиян“ беше отбелязан Световният ден за възпоминание на жертвите от ПТП.