Ден на Ботев

Да сведем глави и да помним, че свободата не е даром.
„Както окото е потребно за светлината, ухото за звукът, а разумът за разбирането и на най-простите истини, така също науката, образованието и развитието са потребни за който и да е народ, за да достигне до известна степен на своето благосъстояние…”
Христо Ботев (в.”Знаме” бр. 1, 8 декември 1874 г.)