Ден на космонавтика

12 април – Ден на космонавтиката в група „Патиланци“