ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

В навечерието на седмицата на духа посветена на народните будители, децата от подготвителна група „Патиланци“ показаха своите знания и изнесоха тържество пред родители и учители.

Децата от група „Смехорани“ се обърнаха с патриотичния спектакъл „Будители – приказка през вековете“ към деца, учители и родители.