Довиждане, ДЕТСКА ГРАДИНА!

Децата от четвърта група „Детелини“ разказаха историята на ДГ 3 ЯН БИБИЯН, пяха песни и рецитираха стихове за признателност към своите учители, показаха любовта си и оцениха тяхната всеотдайност.
Пожелаваме им успешен старт по пътя на знанието!