МЛАДИ БУДИТЕЛИ

Младите будители от ДГ „Ян Бибиян“ № 3  получиха поздравителен адрес и значки от кмета на Общината – г-н Живко Тодоров за трудния път, който са поели.