Моята красива еко градинка

Децата от група „Лъвчета“ и група „Смехорани“ се включиха в инициативата „Моята красива еко градинка“, организирана от Община Стара Загора и организацията по оползотворяване на отпадъМоже да бъде изображение с 10 души и детеци от опаковки „Булекопак“. Г-жа Гецова показа на децата видовете кошчета за отделно събиране на отпадъци и тяхното рециклиране. Те споделиха опита си в разделното събиране на отпадъци от техните семейства и разказаха какво знаят за рециклирането. Разделени на отборите ПОЧВА, ВОДА и СЛЪНЦЕ участваха в играта БЪРЗО ОТКРИЙ. С откритите материали помогнаха в засаждането на подарените от организацията сезонни растения. Някои от растенията посадиха в рециклирани саксии, а други в малките цветни градинки.
Споделиха своите знания за основните жизнени потребности на растенията и обясниха от какви грижи се нуждаят те.