Награди за патиланци

Мартин и Севдалина от група „Патиланци“ с класиране и диплом в конкурс „Кукери играят, добро вещаят“ за приложно изкуство. Конкурсът има за цел да насърчи интереса и възпита родолюбиво отношение на децата към богатството и мъдростта на българските народни обичаи и ги приобщи към процеса на съхраняване на живите традиции на българите.