Новини

30окт.2020

Днес с децата от IV „A“ група „Лъвчета“ се проведе ситуация по БДП на тема: „Правила и култура за движение по пътя“. Децата демонстрираха познания, умения и готовност за спазване на правилата за безопасно придвижване по маршрут. Състезателните игри, които проиграха, бяха наситени с висока концентрация на вниманието на децата и емоционален заряд.

25сеп.2020

Детска градина №3 „Ян Бибиян“ – гр. Стара Загора за втора поредна година се включи в ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА. Бяха организирани различни мероприятия със спортна насоченост: утринна гимнастика, състезателни, подвижни и музикално-подвижни игри по възрастови групи. По-голяма част от деня премина на открито на фона на мелодии от любими детски песни и танци. Децата бяха облечени в спортни екипи, заредени с добро настроение и участваха активно във всички спортни дейности. Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната родителите се включиха в спортната инициатива като показаха в снимков и видео материал как спортуват със своето дете.

31авг.2020

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Информираме Ви, че ДГ №3 „Ян Бибиян“ организира родителски срещи за децата родени 2017 година, както следва:

 • На 8 септември 2020 г. /вторник/ – ПЪРВА група „СМЕХОРАНИ“;
 • На 9 септември 2020 г. /сряда/ – ПЪРВА – А група „УСМИВКИ“.

Родителската среща ще се проведе във физкултурния салон на детската градина от 17.00 ч.

Във връзка с епидемичната обстановка в страната, молим да спазвате следните противоепидемични мерки:

 1. Присъствие само на един родител от семейство;
 2. Задължително използване на предпазна маска, осигурена от родителя;
 3. Задължително използване на калцуни, осигурени от родителя;
 4. Задължително използване на личен химикал.

                                            ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Списък на децата от първа група „Смехорани“

Списък на децата от първа „А“ група „Усмивки“

График на прием за децата, родени 2017 г.

Андреана Танева

Директор на ДГ №3 „Ян Бибиян“ – гр. Стара Загора

30юни2020

          Уважаеми родители,

          Във връзка с предстоящото заплащане на месечните такси Ви информирам, че таксите за месец юни 2020 г. ще се заплащат от 6 юли до 10 юли 2020 г., по следните два начина:

 1. Чрез e-pay https://priem.starazagora.bg/parent/ – Уеб родител, след направена регистрация. Така платени, таксите се отразяват автоматично в програмата и не е необходима да ни предоставяте бележка.
 2. На място в детската градина, като:
 • влизането на родителите се осъществява чрез служебния вход към паркинга;
 • заплащането се осъществява при стриктно спазване на следния график:

от 7,15 ч. до 7,45ч. – I, II и  IV-a групи

от 7,45 ч. до 9,00 ч. – I-a, III,  III-a и  IV групи

от 16,15 ч. до 17,00 – I, II и  IV-a групи

от 17,00 ч. до 17,30 ч. – I-a, III,  III-a и  IV групи

 • на 10 юли след обяд в детската градина няма да се заплащат такси.

МОЛЯ, при заплащане на таксите в детската градина спазвайте следните противоепидемични мерки:

 1. Спазвайте дистанция 2 м. един от друг.
 2. Влизайте в обекта по един родител.
 3. Преди влизане сложете маска и калцуни /осигурява си ги родителя/.
 4. Желателно е използването на личен химикал.

ВАЖНО!

На родителите заплатили такси за месец март 2020 г., сумите ще им бъдат приспаднати от таксите за месец юни. Списъци с дължимите суми ще бъдат предоставени във всяка група.

 БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО!

 

Андреана Танева

23юни2020

За първи път в историята на ДГ №3 „Ян Бибиян“ четвърта група „Смехорани“ направи нетрадиционно завършване. Вместо обичайния концерт в детската градина с децата и техните родители преживяхме една емоция сред природата, която не може да се опише с думи. За пореден път доказахме, че най-ценните неща в живота не са неща! Те са места, спомени, хора, усмивки, емоции…

Благодарим Ви, МИЛИ РОДИТЕЛИ, за организираното от Вас незабравимо изпращане!

 

23юни2020

На 20 юни 2020 г. група „Детелини“ се включи в националната кампания за събиране на капачки в подкрепа на малките общински болници.

Благодарности към децата и родителите!

2юни2020

На 1 юни янбибиянчетата от четвърта група „Смехорани“ посрещнаха Международния ден на детето в детската градина. Празникът започна с песента „Какъв прекрасен ден“. На гости бяха героите Мики и Мини Маус. Децата научиха как са се появили любимите им герои, танцуваха на песента „Мики Маус“ и отправиха поздрав към всички деца по света с рецитал на стихотворенията „Първи юни“, „Къде най-сладко пеят птичките?“ и „Ден на детето“. Смехораните  участваха в играта „Открий приказката“ и се забавляваха на двора с приключенията на безгрижното детство.

СНИМКИ – https://yanbibiyan-stz.com/galery/

1юни2020

ДГ №3 „Ян Бибиян“ благодари на семейство Чавдарлиеви и семейство Василеви за дарените безконтактни термометри, с които облекчиха приема на децата в детската градина по време на пандемията от COVID-19.

БЛАГОДАРИМ ВИ, МИЛИ РОДИТЕЛИ!

27май2020

Уважаеми родители,

              Предоставям на Вашето внимание Правила за организиране на дейностите в ДГ №3 „Ян Бибиян” след възстановяване приема на децата. Моля, да се запознаете подробно със съдържанието на документа, като при първото си посещение ще се подпишете. В правилата са точно описани графици на прием и вземане на децата, организацията на дейностите в детската градина, както и задълженията и отговорности Ви. Предвид усложнената ситуация няма да се допускат компромиси по никакъв повод.

          Моля, бъдете коректни при заявяване посещението на детето си и при възможност и желание е добре то да се отглежда в домашна обстановка.

 Уважаеми родители,

 Ситуацията е необичайна за всички нас! Вярвам, че заедно по-лесно ще преодолеем това предизвикателство!

 Андреана Танева

Правила за организиране на дейностите в ДГ №3 „Ян Бибиян“ след възстановяване приема на децата 

Декларация за информирано съгласие

22май2020

Уважаеми родители,

          Във връзка със Заповед №РД-01-272 / 20.05.2020 г. на министъра на здравеопазването Ви уведомявам, че от 1 юни 2020 г.  се възстановява дейността на ДГ №3 „Ян Бибиян“. По този повод предоставям на Вашето внимание Мерки за организиране на дейностите в детските градини след възстановяване на приема на децата /Мерки за оранизиране дейностите в детските градини/. Желателно е да се запознаете обстойно с мерките, които уреждат взаимодействието и отговорностите на всички участници в предучилищното образование – деца, родители и учители. На база на този документ предстои разработване и утвърждаване на Правила за работа, конкретно на ДГ №3 „Ян Бибиян“, в създадената извънредна ситуация, с които всеки от Вас, който подновява посещението на детето си в детската градина ще бъде запознат срещу подпис.

          Моля, да откликвате с разбиране на обажданията на учителите от групата, които съгласно този документ всяка сряда ще осъществяват телефонни разговори с Вас с цел проучване броя на децата, които ще посещават детската градина през следващата седмица. В последствие ще бъдете информирани за създадената организация през седмицата в зависимост от броя на заявилите посещение деца. Проучването започва от предстоящата сряда – 27 май. Естествено, родители заявили отсъствие на детето си до 15 септември няма да бъдат проучвани и безпокоени.

          Посещенията от децата е единствено и само по Ваше желание, но с условие за стриктно спазване на Правилата за работа на детското заведение.

          Предоставям Ви и Декларация за информирано съгласие /Декларазия за информирано съгласие/, която всеки родител ще попълни преди или с подновяване посещението на детето си в детската градина. Може да си я изтеглите предварително или да попълните на място при приема на детето.

 Нека заедно, отговорно и разумно, осигурим максимална безопасност на децата!

 Андреана Танева

Мерки за организиране дейностите в детската градина

Декларация за информирано съгласие