Покана за родителска среща

Уважаеми родители на децата от първа група, родени 2020 г.,

ЗАПОВЯДАЙТЕ

на родителска среща, която ще се проведе на 11 септември 2023 г. от 17:00 ч. 

във физкултурния салон на ДГ №3 „Ян Бибиян“ 

ОЧАКВАМЕ ВИ!!!