Празник има мама

В началото на месец март, децата от група „Смехорани“ и група „Усмивки“ поднесоха своя поздрав за МАМА. С празнично настроение и весели очички от все сърце разнесоха аромата и свежестта на първите пролетни цветя. Пожеланията полетяха към мама в ритъма на танца с мелодия от весели гласчета