ПРИЕМ 2017

На 5 април 2017 г. започва записване на децата в ДГ № 3 „Ян Бибиян“, които са приети в голямото класиране на Община Стара Загора.