Приказка от баба

Днес, в групата на малките патиланчета, есенният вятър довя приказката „Угриженото листо“. Баба Рени я прочете на децата, а те си припомниха какви промени настъпват през есента. С пастел в ръка обагриха дърветата с есенни листа.
Бабо Рени, благодаря за помощта!