Пробуждане с хоро

Българското хоро – група хора хванати за ръце и танцуващи в кръг под съпровода на музикални ритми.
Магията на българското хоро се пази и днес! То е част от всеки празник и трябва да предаваме тази традиция на следващите поколения! Това направихме и ние в ДГ №3 ЯН БИБИЯН. Включихме се в инициативата на Сдружение „Азбукари“ – ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО. Огласихме двора на детската градина с български ритми и с много настроение всички деца се хванаха на хорото.