Рисунки „Влажните зони“

Грамота, присъдена на III-та група „Таралежи“. Заслугите са на децата, ръководени от педагогически екип в състав: гл. учител Теодора Костова и учител Катя Господинова.