Родители и учители в група ПАТИЛАНЦИ

Педагогическият екип – Витанова, Внукова, през настоящата 2018/19г. разгръща успешна възпитателна и образователна  работа в група „Патиланци” съвместно  с родителите. Провеждат се регулярни дейности, в които близките на децата са преки участници в подготовката и реализацията им. По този начин се работи и за комфорта и емоционалното приобщаване. Педагогическите форми протичат забавно и увлекателно. Децата усвояват като се забавляват, а родители и учители градят доверие и подкрепа.