Съобщение към родителите

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

         На 16. септември 2017 г. ДГ №3 „Ян Бибиян” ще се включи в националната инициатива „Да изчистим България заедно”. В мероприятието ще вземат доброволно участие персонал, родители и деца от големите групи. Определените за почистване обекти са:

  1. Двора на детската градина
  2. Прилежащите тротоари и ул. „Венелин”
  3. Общинската детска площадка между ул. „Парчевич” и бул. „Гурко”

       Очакваме Ви в 8,30 часа в двора на детската градина. Носете си метли, четки за боядисване, мотички, бел и други инстументи.

 

Нека станем отбор и заедно да изчистим България!