Съобщение за месечни такси

          Уважаеми родители,

          Във връзка с предстоящото заплащане на месечните такси Ви информирам, че таксите за месец юни 2020 г. ще се заплащат от 6 юли до 10 юли 2020 г., по следните два начина:

  1. Чрез e-pay https://priem.starazagora.bg/parent/ – Уеб родител, след направена регистрация. Така платени, таксите се отразяват автоматично в програмата и не е необходима да ни предоставяте бележка.
  2. На място в детската градина, като:
  • влизането на родителите се осъществява чрез служебния вход към паркинга;
  • заплащането се осъществява при стриктно спазване на следния график:

от 7,15 ч. до 7,45ч. – I, II и  IV-a групи

от 7,45 ч. до 9,00 ч. – I-a, III,  III-a и  IV групи

от 16,15 ч. до 17,00 – I, II и  IV-a групи

от 17,00 ч. до 17,30 ч. – I-a, III,  III-a и  IV групи

  • на 10 юли след обяд в детската градина няма да се заплащат такси.

МОЛЯ, при заплащане на таксите в детската градина спазвайте следните противоепидемични мерки:

  1. Спазвайте дистанция 2 м. един от друг.
  2. Влизайте в обекта по един родител.
  3. Преди влизане сложете маска и калцуни /осигурява си ги родителя/.
  4. Желателно е използването на личен химикал.

ВАЖНО!

На родителите заплатили такси за месец март 2020 г., сумите ще им бъдат приспаднати от таксите за месец юни. Списъци с дължимите суми ще бъдат предоставени във всяка група.

 БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО!

 

Андреана Танева