Съобщение за прием на децата от първите групи

ПРИЕМ НА ДЕЦАТА В ДГ №3 „ЯН БИБИЯН”, РОДЕНИ 2014 ГОДИНА
1. До 05.09.2017 г. родителите потвърждават датата на постъпване на детето в детската градина.
2. Приемът на децата ще се осъществява от директора и медицинския специалист във фоайето на ет.1 в централната сграда от 7,00 часа до 8,15 часа по съобразения с желанията и възможностите на родителите график.

Графикът може да проследите на: https://yanbibiyan-stz.com/dokumenti-roditeli/