Съобщение за родителска среща

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

          Във физкултурния салон на ДГ №3 „Ян Бибиян” ше се проведат РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ със следния график:

  • трета група ДЕТЕЛИНИ и трета „А“ група ПАТИЛАНЦИ – на 26 септември 2017 г. от 17,00 ч.
  • втора група СМЕХОРАНИ и втора „А“ група УСМИВКИ – на 27 септември 2017 г. от 17,00 ч.
  • четвърта група ТАРАЛЕЖИ – на 28 септември 2017 г. от 17,00 ч.

Родителските срещи ще се проведат със следния дневен ред:

  1. Запознаване с Правилник за дейността на ДГ №3 „Ян Бибиян” – Стара Загора през учебната 2017/2018 година.
  2. Организационни въпроси по възрастови групи.