Съобщение за родителска среща

Уважаеми родители,

ДГ № 3 „Ян Бибиян“ ви кани да присъствате и вземете участие в родителска среща за излъчване на представители за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в обществения съвет на детската градина.

Родителската среща ще се проведе на 12. 11. 2018 г. /понеделник/ от 17.30 ч. в занималнята на всяка група със следния дневен ред:

  1. Избор на двама представители от родителите на всяка възрастова група за участие в събранието на родителите.