Съобщение за родителска среща

Уважаеми родители,

На 8 септември 2022 г. от 17,00 ч. във физкултурния салон на детската градина ще се проведе родителска среща за децата родени през 2019 г. и предстои да постъпят в първа възрастова група.

Заповядайте!