Съобщение за родителска среща

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

         На 12.09.2017 г. /вторник/ от 17,00 ч. във физкултурния салон на ДГ №3 „Ян Бибиян” ше се проведе ОБЩА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА с родителите на децата, родени през 2014 г., които предстои да постъпят в първите групи на детската градина. Родителската среща ще протече със следния дневен ред:

  1. Представяне на педагогическите екипи и помощник-възпитателите на ПЪРВА и ПЪРВА „А” възрастови групи.
  2. Запознаване с Правилник за дейността на ДГ №3 „Ян Бибиян” – Стара Загора през учебната 2017/2018 година.
  3. Организационни въпроси по възрастови групи.