Съобщение за родителски срещи

В ДГ „Ян Бибиян“ предстоят родителски срещи за всички възрастови групи. Те ще се проведат при следния график:

  • 25 април 2017 г. от 17,00 ч. – IVа група
  • 2 май 2017 г. от 17,00 ч. – I група и III група
  • 3 май 2017 г. от 17, 00 ч. -Iа група
  • 3 май 2017 г. от 17,15 ч. – IIа група
  • 4 май 2017 г. от 17,30 ч. – II група
  • 4 май 2017 г. от 17,00 ч. – IV група