Съобщение за възстановяване приема на децата

Уважаеми родители,

              Предоставям на Вашето внимание Правила за организиране на дейностите в ДГ №3 „Ян Бибиян” след възстановяване приема на децата. Моля, да се запознаете подробно със съдържанието на документа, като при първото си посещение ще се подпишете. В правилата са точно описани графици на прием и вземане на децата, организацията на дейностите в детската градина, както и задълженията и отговорности Ви. Предвид усложнената ситуация няма да се допускат компромиси по никакъв повод.

          Моля, бъдете коректни при заявяване посещението на детето си и при възможност и желание е добре то да се отглежда в домашна обстановка.

 Уважаеми родители,

 Ситуацията е необичайна за всички нас! Вярвам, че заедно по-лесно ще преодолеем това предизвикателство!

 Андреана Танева

Правила за организиране на дейностите в ДГ №3 „Ян Бибиян“ след възстановяване приема на децата 

Декларация за информирано съгласие