Съобщение за записване на новоприетите деца

В А Ж Н О!!!

За родителите на децата, родени през 2019 г., които предстои да постъпят в първа група през учебната 2022 – 2023 година

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

             На 23 март 2021 г. е обявено класирането на децата, родени през 2019, 2018, 2017 и 2016 г.

Потвърждаването на приема на децата ще се извърши от 24 март до 08 април 2021 г.

Във връзка с настоящата противоепидемична обстановка в страната за ограничаване разпространението  на COVID-19 и предотвратяване струпване на много хора ДГ №3 „Ян Бибиян“ създава следната организация:

  1. Потвърждаването на приема ще се осъществява чрез обаждане на тел: 0884 599 466 – А. Танева – директор от 8,30 ч. до 15,30 ч.
  2. Подаването на нужните документи ще се осъществява на място в детската градина след предварително уговорен ден и час, удобен и за двете страни.
  3. Пакетът с документи може да бъде изтеглен от сайта на детската градина – yanbibiyan-stz.com, Родители – Документи и да се донесе попълнен на място след предварително уговорен ден и час, удобен за двете страни.
  4. При невъзможност да се изтеглят документите пакетът може да се получи на място от детската градина, след предварителна уговорка и да се попълни в къщи.
  5. При подготвени документи, след предварителна уговорка за ден и час, се осъществява лична среща на място в детската градина.
  6. При осъществяване на личната среща, молим да спазвате следните противоепидемични мерки:

– Задължително използване на предпазна маска, осигурена от родителя;

– Задължително използване на калцуни, осигурени от родителя;

– Задължително използване на личен химикал;

– Спазване на определения ден и час.

О Ч А К В А М Е  В И!!!