СРИ „При кмета“

Честит празник, Стара Загора!
Днес, в празничния ден, децата от трета група „Смехорани“ се запознаха отблизо с работата на кмета в сюжетно-ролева игра. Срещнаха се с младия кмет на нашия град – Велиян Петков, заместник-кмета Димитър Милошев и секретаря – Ани Бонева. Най-малките граждани споделиха своите проблеми и нужди. Поискаха нова детска градина и нови детски площадки в кварталите. Секретарят записа молбите, а заместник-кмета организира изпълнението на поставените задачи от кмета. Заедно с него посетиха отдела по строителство и архитектура и провериха изпълнението на проекта за нова детска градина и площадки за игра. Архитектите, строителните инженери, проектантите и ландшафт архитектите включиха различни Steam дейности и реализираха проекта.