Васил Левски

„Живял преди много години
в България славен герой
на милата наша Родина
обрекъл живота си той…“
По традиция ДГ №3 „Ян Бибиян“ отбеляза деня на обесването на Васил Левски. Всяка възрастова група по подобаващ начин отдаде почит на националния ни герой.