Янбибиянчетата на детска постановка

Янбибиянчетата на 9 октомври 2018 г. посетиха най-новата постановка в операта „Машината на времето“.

Децата от ДГ № 3 „Ян Бибиян“ показаха, че познават и спазват правилата за културно поведение на обществено място и с интерес наблюдаваха сцените. Машината на времето започна своето пътуване от Каменната епоха, премина през Древен Египет, Средновековие и Барок, спря се в дома на композитора Бах и достигна до 2035 година.