Защита на животните

Във втора възрастова група „Смехорани“ отбелязахме Международния ден за защита на животните.