Дейности

В детската градина, освен задължително възпитание и обучение, съобразено с държавните образователни изисквания и програми на МОН, се предлагат и следните допълнителни педагогически услуги:

  • Английски език
  • Народни танци
  • Спортни танци
  • Футбол