Дейности

В детската градина, освен задължително възпитание и обучение, съобразено с държавните образователни изисквания и програми на МОН, предвид обстановката в страната и противоепидемичните мерки през новата учебна година предлага следните допълнителни дейности:

  • Народни танци
  • Спортни танци
  • Футбол