Медицински грижи

За здравето на децата в ДГ № 3 „Ян Бибиян“ се грижи медицинският специалист Мария Желева. В детската градина се осъществява ежедневен филтър за здравословното състояние на децата и при необходимост незабавно се вземат хигиенни и противоепидемични мерки. Медицинският специалист следи недопускане на видимо болни деца в групите и проверява за екзопаразити.

 

 

Необходими медицински документи за приемане в ДГ № 3 „Ян Бибиян”:

  1. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и паразити, извършено не по- рано от 15 дни преди постъпване на детето в градината;
  2. Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване в градината.
  3. Медицинска бележка от личния лекар на детето, че не е в контакт с остро заразно заболяване – не по-рано от 3 дни преди постъпване.
  4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето нанесени в медицинския картон.

Необходими медицински документи при отсъствие на детето:

  • Повече от 10 календарни дни – медицинска бележка от личния лекар, че детето не е в контакт с остро заразно заболяване, но не по-рано от 3 дни преди явяване на детска градина;
  • Повече от 60 календарни дни – медицинска бележка от личния лекар, че детето не е в контакт с остро заразно заболяване и еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди явяване на детето в детската градината.