Група ДЕТЕЛИНИ

Група ДЕТЕЛИНИ

Група Детелини

„Да откриеш четирилистна детелина се смята за голям късмет,
защото ако имаш вяра скрита в едното й листо,
таиш надежда скътана във второто и търсиш с любов взета от третото,
със сигурност ще намериш своето щастие,
пазено в четвъртото листо на детелината.“

С тази позитивна мисъл започва представянето на група „Детелини“.
Екипът ни се състои от:

  • г-жа Весеслава Христова – старши учител;
  • г-жа Олга Делчева – старши учител;
  • г-жа Антоанета Германова – помощник-възпитател.

Основните цели, които сме си поставили през втората година от живота на децата в ДГ са:

  • Формиране на увереност у децата, основана на техните постижения – овладяване на предметни действия, отношение към възрастния като модел, отношение към себе си чрез успехите си;
  • Проява на волево управление на психичните процеси в ежедневие на много игри, емоционални моменти и щастливо детство.

Децата от групата са 28 по списъчен състав, 12 момичета и 15 момчета. Участват активно в допълнителните педагогически услуги, предлагани от детското заведение. Голяма част от децата посещава заниманията по Народни танци. Друга голяма част посещават занимания по Английски език. Момчетата ни с радост се включват в детския отбор по футбол. Някои от момиченцата с ентусиазъм правят първите си стъпки в художествената гимнастика.

Ние като екип сме убедени, че ще направим всичко възможно и ще осигурим необходимите педагогически условия и средства за пълноценно физическо, психическо, емоционално и социално развитие на децата от групата.

За контакти с група „Детелини“: 0877 839 989