Група ПАТИЛАНЦИ

група ПАТИЛАНЦИ

Група Патиланци

В групата се отглеждат, възпитават и обучават 13 момчета и 14 момичета, родени 2016 год. Екипът на групата е:

  • г-жа Антоанета Витанова – старши учител;
  • г-жа Мая Внукова – старши учител;
  • г-жа Галина Палазова – помощник-възпитател.

Целта, която си поставяме в цялостната работа, е децата да придобият необходимите знания и умения и да бъдат готови за следващия етап в своето развитие.

С компетентност, професионализъм и обич организираме уютна, спокойна и грижовна среда за игра, познание, общуване и творчество.

Съобразяваме се с личността на детето, развиваме неговата индивидуалност, интереси и способности, с което ще му помогнем да разбере света, в който живее и да осъзнае собствената си значимост.

За да може един ден всеки наш възпитаник да се припознае в думите на Робърт Фулам:

„Повечето от онова, което ми е било потребно, за да се науча как да живея, какво да правя, как да се държа, съм усвоил в детската градина.“

За контакти с група „Патиланци“: 0878 610 142