Група ТАРАЛЕЖИ

Група ТАРАЛЕЖИ

Група Таралежи

Нещо тук ще ви призная:

Че не мога аз да бягам,

само ябълчици слагам

на добрите си бодли

и макар да ходя тежко

аз съм мъдър, справедлив,

нищо че съм тъй бодлив!

                През мeсец септември 2018 г. нашият екип посрещна едно ято от 32 чуруликащи, пълни с любознателност и енергия деца.  По пътя на знанието обградени с обичта, търпението и професионализма на техните първи учители:

  • г-жа Теодора Костова – главен учител;
  • г-жа Катя Господинова – учител;
  • г-жа Христина Христова – помощник-възпитател,

поеха 11 чаровни момиченца и 21 палави момченца.

            Главната цел, която следваме от самото начало е: личностно развитие на всяко дете, което е способно на образователна и изследователска дейност; развитие на взаимодействието „дете-дете“, „дете-родител“, „дете-възрастен“ за осигуряване на психическо благополучие.

            Мисия на групата: Използване на игрови, интерактивни и комуникативни технологии, както и проблемното обучение за формиране на общочовешки ценности, развитие на познавателни способности, стимулиране на творческите заложби и създаване атмосфера на толерантност, взаимно уважение и сътрудничество.

            В групата се провежда спокоен и ползотворен учебен процес, както и извънучебни развлекателни мероприятия.

За контакти с група „Таралежи“: 0878 610 114