Да се движим безопасно

“Да се движим безопасно” – трета възрастова група “ Детелини” в парк „Станционна градина“.