Ден на Земята

22 април – Деня на Земята
Днес със СМЕХОРАНИТЕ  от втора възрастова група за пореден път си припомнихме, колко е важно да обичаме и пазим нашата красива и неповторима планета Земя.