Международен ден на учителя

В Международния ден на учителя – 5 октомври, децата от трета група „Смехорани“ влезнаха в ролята на учители за един ден. Г-ца Георгиева и г-н Желев станаха учители по математика. Те припомниха на децата познати геометрични фигури и заедно с Щурчо поставиха нови задачки на смехораните, помагаха търпеливо при изпълнението им и се опитаха да предадат своите знания по най-добрия начин. Децата приеха новите учители с голямо въодушевление и не спираха да задават въпроси и да търсят помощ при решаване на задачите. Новите учители вдъхновено отговаряха на въпросите. Споделиха, че много им е харесало да бъдат учители, но не им е било лесно.
На въпроса: – Какво прави учителя?,
децата дадоха следните отговори:
– Учителят забавлява децата.
– Учителят учи децата.
– Учителят играе с децата.
– Учителят учи децата да играят.
– Учителят се грижи за децата.
– Учителят обича децата.
„Тъй ден, след ден, след работа и грижи,
сред шум, играчки и деца, деца…
Професия и трудна, и прекрасна,
незаменима с нищо на света!“