Моят път до детската градина

Тази седмица децата от четвърта група „Смехорани“ показаха познаване на правилата и споделиха каква е културата на поведение на пътя. В ситуация по образователно направление „Околен свят“ на тема „Моят път до детската градина“ децата показаха своя практически план за безопасно придвижване до детската градина. По нарисуваните маршрути, заедно с родителите, те разказаха за своето поведение на пътя, за местата за безопасно пресичане и значението на пътните знаци. Участваха в игрите „Движа се безопасно“, „Това го знам“ и „Да или Не“. Разгледаха движението в макета от „Града на феите“ и разбраха, че в техния град също има правила за движение.