Пътувам с мама и татко

На 06.11. 2023г. учителите на първа-а група „Детелини“ проведоха обучаваща ситуация по БДП с тема „Пътувам с мама и татко“. Тематично направление – обезопасителни и защитни средства. Очакван резултат – знае мястото си в автомобила и назовава предпазни средства. Знае предназначението на предпазните средства. Разбира , че трябва да се спазват правилата, да спазва норми на поведение, когато пътува в автомобила.