Словото

Няма никакво знание и Слово на света, ако няма кой да го предаде и ако няма кой да го възприеме. Няма нито възвишена мисъл, нито физичен закон, нито табела на пътя, ако няма Учител и Ученик. Всичко започва с тях. Учителите са тези, които запалват искрите, разгарят огъня или го поливат с вода, когато се налага. Които задават модели за подражание, дават посока на бъдещото израстване, отварят очите за най-голямото познание .
В живота на всеки има поне трима учители, които никога не се забравят.
Майката – най-прекрасното нещо на този свят.
Първата учителка, която с мек глас идваше и тихо и с нежно покровителство докосваше рамото: „Хайде, моето дете, опитай още веднъж, по-старателно.
Книгата – друг учител, който показва света по толкова различни начини.
Надеждата – тя може да донесе в живота вълнение и чудеса, и да бъде силен мотиватор.
На този важен ден, 1 Ноември, гост в групата на малките Патиланци бе Невена Божкилова- ръководител на Литературния клуб към ЦПЛР. Тя прочете на децата по много забавен и интересен начин своята авторска приказка „Крилете на патето Лебед“. Показа на децата, че първата учителка на малкото пате – Надеждата, може да дава криле и да вдъхновява за големи дела.