Златна есен

„Златна есен тихичко пристъпва,
дните пълни с цветен звездопад.
С глухи стъпки бавно се промъква,
сутрин ни прегръща в зимна хлад.
Рано стана тази есен цветна,
грабна четките и топлите бои.
Пръска смело, де що види блесна,
скри се после дните да брои.“
Малките Патиланци смело пристъпват и разкриват таланти.